COBISS
ВИБРС Центар
Конференцијa COBISS 2018
Обавјештења и новости
3. 4. 2019.
На wеб страни COBISS, под Препоручена опрема, (Штампачи, читачи, ручни терминали и табле за потписивање), додат читач бар кода Honeywell Hyperion 1300Gi и упутства за његову употребу и инсталирана промењена Упутства за употребу штампача Epson TM-T20II
Архив