COBISS
VIBRS Centar
Konferencija COBISS 2018
Obaveštenja i novosti
23. 11. 2018.
Instalacija programske opreme COBISS3, V6.20-00, u periodu od 24. do 25. 11. 2018. ( COBISS3, COBISS3/Katalogizacija, COBISS3/Nabavka, COBISS3/Fond, COBISS3/Pozajmica)
Arhiv


Moja biblioteka
(COBISS/OPAC)

  • Pregled pozajmljene građe
  • Produžavanje roka pozajmice
  • Rezervacija građe

Ulaz

 
Za BIBLIOTEKE