COBISS
VIBRS Centar
Konferencija COBISS 2018
Obaveštenja i novosti
20. 12. 2018.
Narodna biblioteka Kozarska Dubica, uključen u sistem COBISS.RS
Arhiv


Moja biblioteka
(COBISS/OPAC)

  • Pregled pozajmljene građe
  • Produžavanje roka pozajmice
  • Rezervacija građe

Ulaz

 
Za BIBLIOTEKE