COBISS
VIBRS Centar
Konferencija COBISS 2018
Obaveštenja i novosti
15. 3. 2019.
Instalacija programske opreme COBISS3, V6.21-00, u periodu od 16. do 17. 3. 2019. (COBISS3, COBISS3/Katalogizacija, COBISS3/Nabavka, COBISS3/Fond, COBISS3/Pozajmica, COBISS3/Međubibliotečka pozajmica, Alat za izvoz podataka)
Arhiv


Moja biblioteka
(COBISS/OPAC)

  • Pregled pozajmljene građe
  • Produžavanje roka pozajmice
  • Rezervacija građe

Ulaz

 
Za BIBLIOTEKE
Biblioteke u RS

COLIB.RS - baza podataka o bibliotekama

Pristupne stranice biblioteka

Biblioteke članice